Cum funcţionează?

Condensator  

Condensatorul este un schimbător de căldură care este inclus în sistemul de aer condiţionat al vehiculului. Funcţia acestuia este de a condensa agentul de răcire din ciclul de aer condiţionat şi de a-l transforma în lichid, prin schimbul de căldură de la agentul de răcire gazos sub presiune şi cu temperatură ridicată la aerul exterior mai rece. Când agentul de răcire este lichefiat, acesta trece la receptorul uscător.

Cu o structură similară celei a radiatorului, condensatorul trebuie să reziste la presiuni interne foarte mari (de până la 34 bari) specifice sistemelor de aer condiţionat.

Evaporator 

Evaporatorul vaporizează agentul de răcire cu presiune şi temperatură scăzută. Atunci când vaporizează agentul de răcire, este necesară o cantitate mare de căldură pe care evaporatorul o absoarbe din aerul cald care trece peste aripile evaporatorului, răcind astfel compartimentul pasagerilor. Întregul lichid se transformă în gaz şi trece la compresor. Procesul este apoi repetat.

Presostate 

Presostatele (sau senzori de presiune) sunt dispozitive de siguranţă care protejează componentele ciclului de răcire împotriva presiunii prea ridicate sau prea scăzute. Senzorul de presiune trimite semnalul la unitatea de control care foloseşte semnalul pentru a calcula deplasarea variabilă corectă a compresorului variabil cu control electronic.Receptor uscător 

Receptorul uscător depozitează agentul de răcire până când evaporatorul are nevoie de acesta şi asigură că la evaporator ajunge numai agent de răcire lichefiat. Apoi, agentul de răcire este filtrat şi uscat. După separarea gazului de lichid, agentul de răcire lichid trece la valva de expansiune.

Valve expansiune

Valva de expansiune injectează agentul de răcire în evaporator, schimbând agentul de răcire din lichid la o presiune şi temperatură foarte ridicate în amestec de lichid şi gaz cu presiune şi temperatură scăzută.

Valva de expansiune reglează cantitatea de agent de răcire în funcţie de temperatura gazului supraîncălzit de la ieşirea evaporatorului. Astfel, sunt păstrate condiţiile în care modificarea stării agentului de răcire (evaporare) este completă şi prin compresor trece numai gaz. 

Dacă sistemul A/C nu eliberează aer rece sau eliberează foarte puţin aer rece, valva de expansiune poate fi blocată sau defectă. Acest tip de simptom sau defecţiune trebuie întotdeauna verificate de persoane specializate în repararea A/C deoarece, în anumite condiţii, lichidul se poate bloca în compresor şi astfel poate deveni foarte costisitor pentru proprietar. 

Accompressor Scematic UK