Identificarea defecțiunilor

1. Care este starea bateriei? 
 • Inspecţia vizuală şi proba de funcţionare trebuie întotdeauna realizate pentru baterie înainte de a verifica sistemul de încărcare.  Bateria trebuie să fie complet încărcată (12,6 volţi), iar cablurile bateriei, bornele şi carcasa curate şi în stare bună.

2. Este posibil ca o lampă de încărcare, ampermetru, voltmetru să indice o problemă în sistem? 

Lampă de încărcare:

 • Aprindere PORNITĂ, dar motorul nu funcţionează: Lampa de încărcare trebuie să fie aprinsă.

 • Aprindere PORNITĂ şi motorul funcţionează: Lampa de încărcare trebuie să lumineze scurt, apoi să se STINGĂ.

 • Baterie slabă: O baterie slabă poate duce la aprinderea lămpii de încărcare la amperaje ridicate.

 • Relanti redus: O viteză mică la relanti poate duce la iluminarea slabă a lămpii de încărcare.

 • Conexiuni slăbite: Fire / conexiuni corodate, rupte, slăbite sau arse care pot duce la luminarea lămpii de încărcare la relanti.

 • Lampă de încărcare deschisă: Unele sisteme de încărcare nu funcţionează corect dacă becul lămpii de încărcare este defect.

Ampermetru:

 • Aprindere PORNITĂ, motorul nu funcţionează: Ampermetrul trebuie să indice zero sau puţin sub.

 • Aprindere PORNITĂ şi motorul funcţionează: Ampermetrul trebuie să indice o valoare a curentului peste zero. Acesta va afişa un nivel diferit de încărcare în funcţie de circuitele electrice. O sarcină negativă indică faptul că bateria se descarcă mai rapid decât poate sistemul de încărcare să livreze curentul.

 • Fire şi conectori: Fire / conexiuni corodate, rupte, slăbite sau arse care pot duce la afişarea valorii zero sau a unor valori greşite.

Voltmetru:
 • Aprindere PORNITĂ, iar motorul nu funcţionează: Valorile indicate trebuie să fie cuprinse între 12,0 şi 12,6 volţi cu aprinderea PORNITĂ şi motorul scos din funcţiune.  O valoare mai mică de 12 volţi poate indica un nivel insuficient de încărcare, o baterie slabă, fire / conexiuni corodate, rupte, slăbite sau arse.
 • Aprindere PORNITĂ şi motorul funcţionează: Valorile indicate trebuie să fie cuprinse între 13,0 şi 14,2 volţi cu aprinderea PORNITĂ şi motorul în funcţiune.  O valoare mai mare de 14,2 volţi poate indica o baterie defectă, un regulator defect sau conexiuni incorecte.  O valoare mai mică de 13,2 volţi poate indica un alternator defect sau fire / conexiuni corodate, rupte, slăbite sau arse.
3. Sunt siguranţe deschise?  
 • Verificaţi siguranţele din toate cutiile. O siguranţă deschisă indică probleme în circuit care pot afecta circuitul de încărcare. Consultaţi manualul producătorului sau manualul de instrucţiuni pentru localizarea fiecărei cutii.

4. Sunt deschise legăturile fuzibile? 
 • Tensiunea bateriei poate fi controlată de mai multe legături fuzibile la circuitele electrice ale maşinii.  Dacă este deschisă o legătură fuzibilă, tensiunea de alimentare este complet pierdută în toate sistemele electrice sau la circuitul electric controlat de legătura fuzibilă. Consultaţi manualul producătorului sau manualul de instrucţiuni pentru localizarea fiecărei legături fuzibile.

5. Tensiunea curelei de transmisie a alternatorului respectă specificaţiile?

 • Prea largă: Dacă este prea largă, aceasta va aluneca în jurul fuliei şi va face ca alternatorul să se încarce neregulat sau deloc

 • Prea strânsă: Dacă este prea strânsă, deteriorarea lagărului intern va duce la defectarea prematură a alternatorului

6. Cureaua de transmisie a alternatorului este în stare bună şi are dimensiunea corectă?

 • Uzată sau prea îngustă: Dacă este uzată sau prea îngustă, aceasta va aluneca în jurul fuliei şi va face ca alternatorul să se încarce neregulat sau deloc

 • Curea de transmisie nouă: O curea de transmisie alternator "nouă" este o curea care a fost utilizată mai puţin de 5 minute. După ce cureaua de transmisie a alternatorului este utilizată mai mult de 5 minute, aceasta este considerată "folosită". Este important să verificaţi şi să ajustaţi tensiunea curelei conform specificaţiilor după primele 5 minute de funcţionare.

7. Vehiculul a fost modificat sau a fost instalat echipament suplimentar după ce a părăsit fabrica?

 • Accesorii: Accesoriile care nu au fost prevăzută din fabrică, precum telefoane, ieşiri pentru computer, televizoare, frigidere, echipamente stereo sau lumini pot supraîncărca performanţa alternatorului şi pot duce la deteriorare prematură.

 • Instalare incorectă a accesoriilor: Procedurile incorecte de instalare a accesoriilor pot cauza probleme de încărcare. Unele din aceste probleme pot include puncte de împământare slabe, conexiuni slăbite sau circuite incorecte.

8. Vehiculul a fost supus unor lucrări?  
 • Puncte electrice de împământare: Verificaţi circuitele de împământare dintre baterie şi motor şi cele dintre corpul vehiculului şi şasiu pentru a vedea dacă rezistenţa este ridicată. De multe ori după repararea unui vehicul, punctele de împământare sunt afectate sau nu sunt fixate din nou corespunzător.

 • Puncte electrice de împământare multiple: La vehiculele cu puncte de împământare multiple, fiecare circuit electric are unul sau mai multe puncte de împământare. Dacă un circuit este activat în timp ce este operat un alt sistem electric, răspunsul circuitului de control cauzat de un punct de împământare slab asociat cu circuitul de control poate fi cauza.