Instalare

Demontare

1. Identificaţi fiecare conexiune şi notaţi locul fiecăreia pe alternator. 

2. Deconectaţi firele de la alternator. 

3. Slăbiţi şurubul pivotant al alternatorului, dar nu îndepărtaţi încă. 

4. Slăbiţi ansamblul de tensiune format din piuliţă sau şurub şi rotiţi şurubul de reglare astfel încât tensiunea curelei de transmisie să se reducă suficient pentru a permite îndepărtarea curelei. Unele vehicule pot fi dotate cu un mecanism de tensionare automat cu arc. Rotiţi mecanismul de tensionare cu arc folosind instrumentul corespunzător suficient pentru a permite îndepărtarea curelei. 

5. Îndepărtaţi cureaua de transmisie de la alternator. 

6. Sprijiniţi alternatorul şi îndepărtaţi şuruburile care fixează alternatorul pe poziţie. Puneţi deoparte şuruburile şi alternatorul. Asiguraţi-vă că aţi notat direcţia braţului şi lungimea / locul elementului de prindere înainte de a îndepărta alternatorul. 

7. Verificaţi starea firelor şi a conectorilor. Verificaţi dacă există terminaţii uzate, continuitate, conectori slăbiţi sau rupţi, coroziune şi îndoire. Înlocuiţi sau reparaţi, după cum este necesar.

Paşi de instalare 

1. Comparaţi fizic alternatorul nou cu cel original. Comparaţi suprapunerile fuliei şi carcasei, dimensiunea şi tipul fuliei, pivotul şi orificiile de reglare, locul conectorilor şi configuraţia bornelor cu cele ale alternatorului original. 

2. Instalaţi braţul (braţele) de montare, dar nu strângeţi încă şuruburile complet. 

3. Sprijiniţi alternatorul şi prindeţi pe poziţie, dar nu strângeţi încă şuruburile complet. 

4. Instalaţi cureaua de transmisie. Dacă după verificarea sistemului de încărcare aţi descoperit că este uzată, prea întinsă, crăpată, contaminată cu ulei sau prezintă depuneri, înlocuiţi. 

5. Reglaţi tensiunea curelei când strângeţi şuruburile de fixare şi de reglare. Asiguraţi-vă că tensiunea curelei şi cuplul şuruburilor de fixare respectă specificaţiile recomandate de producătorul vehiculului.

ATENŢIE: Nu forţaţi şi nu loviţi carcasa alternatorului pentru a ajusta tensiunea curelei. 

6. Verificaţi alinierea curelei de transmisie între fulia alternatorului şi alte fulii. Asiguraţi-vă că nu există interferenţe între cureaua de transmisie şi alte componente. 

7. Conectaţi din nou conectorul în locul corespunzător pe alternator. Asiguraţi-vă că nu există interferenţe între fir şi alte componente. 

8. Verificaţi din nou dacă sunt instalate corect toate componentele, dacă toate elementele de prindere cu filet sunt strânse la cuplul corect şi dacă există interferenţe între componente. 

9. Conectaţi din nou cablul negativ al bateriei. 

10. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că nu există interferenţe între componente. Lăsaţi motorul să ruleze la relanti timp de 5 minute pentru a aşeza cureaua. Reglaţi din nou cureaua de transmisie folosind specificaţiile de tensiune pentru curele "folosite". 

11. Opriţi motorul şi verificaţi din nou dacă sunt instalate corect toate componentele, dacă toate elementele de prindere cu filet sunt strânse la cuplul corect şi dacă există interferenţe între componente. 

12. Testaţi din nou sistemul de încărcare pentru a verifica dacă acesta funcţionează conform specificaţiilor producătorului vehiculului.