Identificarea unui demaror defect

Un demaror defect poate genera o serie de simptome diferite. Acesta poate roti motorul, dar fără să îl ridice sau se poate roti prea lent. Poate genera zgomote anormale care necesită verificare. Sau se poate să nu se rotească deloc, posibil însoţit de un comutator magnetic zgomotos sau silenţios. Scenariile de mai jos vă pot ajuta să diagnosticaţi problema circuitului motorului de pornire, să evaluaţi cauzele şi să acţionaţi corect. Consultaţi întotdeauna manualul producătorului, totuşi, pentru informaţii specifice privind diagnosticarea sistemului de pornire şi măsurile de siguranţă pentru vehiculul respectiv.

1. Demarorul roteşte motorul prea lent?

 • Asiguraţi-vă că bateria este complet încărcată (12,6 volţi) şi că bornele şi cablurile bateriei sunt în stare bună.

 • Temporizarea avansată a motorului duce la forţe de ardere care funcţionează împotriva rotaţiei motorului. Aceste forţe sunt transmise motorului de pornire în timpul cuplării acestuia şi reduc performanţa motorului de pornire.

 • Vâscozitatea prea mare a uleiului de motor, în special în medii reci în care vâscozitatea este semnificativ afectată, reduce capacitatea de rotire a motorului. Această creştere în tracţiunea motorului este transmisă motorului de pornire în timpul cuplării acestuia şi reduc performanţa motorului de pornire.

 • Modificările aduse la motor schimbă proprietăţile de operare ale motorului. Dacă sunt realizate modificări, apare schimbarea forţelor suplimentare care acţionează împotriva motorului de pornire. Motorul de pornire trebuie înlocuit cu unul care să corespundă noilor proprietăţi de operare ale motorului.

 • O altă cauză poate fi contactul slab al contactului la comutatorul magnetic sau, alternativ,  o defecţiune la ansamblul motorului (de exemplu, un scurt, perie uzată); sau o altă defecţiune a motorului.

2. Demarorul nu ridică motorul?
 • Motorul de pornire este proiectat să se rotească la un anumit număr de rotaţii pe minut (RPM). În cazul în care conexiunile sau cablurile bateriei sunt corodate sau murdare, acest lucru va duce la pornirea mai lentă a motorului de pornire faţă de RPM specificate. Asiguraţi-vă că toate conexiunile şi cablurile bateriei sunt curate şi fixate corect.

 • Alte cauze pot fi reprezentate de pinionul care nu se cuplează cu coroana dinţată. Alternativ, ambreiajul poate aluneca sau motorul poate fi blocat.

3. Motorul de pornire se roteşte fără a roti motorul? 
 • Volanta sau placa transferă energia rotativă de la motorul de pornire la motor. Dacă motorul de pornire se roteşte, dar motorul nu, verificaţi dinţii de pe volantă / placă pentru a vedea dacă sunt uzaţi excesiv, deterioraţi sau lipsesc. Dinţii de pe volantă / placă pot fi verificaţi prin orificiul de montare al motorului de pornire dacă placa de inspecţie nu este disponibilă. Verificaţi toţi dinţii.

 • Un ansamblu al motorului de pornire defect poate genera simptome similare unei volante / plăci defecte. Dacă pinionul motorului de pornire se cuplează corect la volantă / motor de pornire şi nu se roteşte, motorul de pornire trebuie verificat pentru a vedea dacă este deteriorat sau uzat mecanic.

 • Motorul de pornire poate fi instalat invers. Consultaţi instrucţiunile de instalare.

4. Sistemul de pornire pocneşte la activare? 
 • Dacă auziţi un pocnet la activarea circuitului de control al motorului de pornire şi acesta nu se roteşte, ventilul electromagnetic poate să nu primească tensiunea necesară pentru activare completă.  Verificaţi circuitul de control al motorului de pornire pentru a vedea dacă există conexiuni deteriorate, slăbite, murdare sau corodate.

   

 • Dacă ventilul electromagnetic nu primeşte tensiunea corectă, acesta poate avea contacte arse.  Consultaţi procedurile recomandate de producătorul vehiculului şi măsurile de siguranţă pentru verificarea ventilului electromagnetic.

 • Verificaţi tensiunea bateriei.  Înlocuiţi sau încărcaţi, după cum este necesar.

5. Când încercaţi să porniţi motorul se aude un zgomot de bătaie?
 • Bătaia poate fi asociată cu deteriorare fizică a volantei / plăcii.  Verificaţi integral volanta / placa pentru a vedea dacă există fisuri, indentaţii, protuberanţe etc.

 • Un ventil electromagnetic nefuncţional la motorul de pornire sau un motor de pornire defect pot genera zgomote de bătaie. Consultaţi procedurile recomandate de producătorul vehiculului şi măsurile de siguranţă pentru verificarea ventilului electromagnetic şi a motorului de pornire.

 • Bateria trebuie să fie complet încărcată (12,6 volţi) conform recomandărilor producătorului, iar cablurile şi bornele bateriei curate şi în stare bună.

 • Alte cauze pentru zgomote anormale la motorul de pornire pot fi generate de o perie uzată, pinion / coroană dinţată uzate sau o alunecare sau cuplare deficitară a pinionului.

6. Demarorul nu se roteşte deloc? (fără zgomot de la comutatorul magnetic)
 • Bateria poate avea o gravitaţie specifică şi nivel scăzute; în acest caz, verificaţi bateria.

 • Poate exista o conexiune slabă la circuitul comutatorului sau o defecţiune la bobina comutatorului magnetic sau la piston.

7. Demarorul nu se roteşte deloc? (dar comutatorul magnetic scoate zgomot)
 • Bateria poate avea o gravitaţie specifică şi nivel scăzute; în acest caz, verificaţi bateria.

 • Poate exista un contact slab la circuitul de pornire sau o defecţiune la ansamblul motorului (de exemplu, un scurt sau perie uzată).