Instalare

Procesul de instalare demaroare:
Demontare 

1. Identificaţi fiecare conexiune şi notaţi locul fiecăreia pe motorul de pornire. 

2. Deconectaţi şi îndepărtaţi cablul bateriei de la motorul de pornire. 

3. Deconectaţi şi îndepărtaţi toate celelalte fire de la motorul de pornire. 

4. Slăbiţi şuruburile de fixare ale motorului de pornire. Nu îndepărtaţi încă şuruburile. 

5. Sprijiniţi motorul de pornire şi îndepărtaţi şuruburile care fixează motorul de pornire pe poziţie. Puneţi deoparte şuruburile şi motorul de pornire. Asiguraţi-vă că aţi notat dimensiunea şi locul elementului de prindere înainte de a îndepărta motorul de pornire. 

6. Verificaţi coroana dinţată de la volantă sau placă prin portul de montare a motorului de pornire pentru a vedea dacă există dinţi deterioraţi. Înlocuiţi dacă este necesar.

Paşi de instalare

1. Comparaţi fizic motorul de pornire nou cu cel original. Comparaţi locul conectorilor, carcasa frontală, locul orificiilor de reglare şi poziţia orificiului de golire cu cele de pe motorul de pornire original. 

2. Sprijiniţi motorul de pornire şi fixaţi pe poziţie. Strângeţi şuruburile de fixare conform specificaţiilor producătorului. 

3. Conectaţi din nou firele demontate anterior în locul corespunzător pe motorul de pornire. Asiguraţi-vă că nu există interferenţe între fir şi alte componente. Strângeţi elementele de fixare cu filet conform specificaţiilor producătorului. 

4. Conectaţi din nou cablul bateriei în locul corespunzător pe motorul de pornire. Nu strângeţi excesiv piuliţa de fixare a cablului bateriei. Consultaţi specificaţiile producătorului vehiculului pentru valoarea corectă de strângere. 

5. Conectaţi din nou cablul negativ al bateriei la baterie. Nu strângeţi excesiv cablul negativ al bateriei. Consultaţi specificaţiile producătorului vehiculului pentru valoarea corectă de strângere. 

6. Verificaţi dacă motorul de pornire funcţionează corect.