Condiţii de utilizare

Condiţii de utilizare a website-ului

I Generalităţi
1. Accesul la acest site se supune "Termenilor de utilizare a site-ului" (numiţi în cele ce urmează "Termeni de utilizare"). Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni de utilizare cu atenţie înainte de a utiliza acest site. Folosind acest site, dvs. declaraţi că aţi luat la cunoştinţă Termenii de utilizare şi că acceptaţi Termenii de utilizare. Dacă nu acceptaţi unul sau mai mulţi Termeni de utilizare, nu utilizaţi acest site.

2. Acest site a fost creat de DENSO EUROPE B.V., o societate privată cu răspundere limitată, având sediul în Hogeweyselaan 165 (1382 JL), Weesp, Olanda (numită în cele ce urmează “DENSO”). Cod de înregistrare NL800734853B01. Nr. de înregistrare la Camera de Comerţ din Hilversum, Olanda, 320 50077 .

3. "Conţinutul" de pe acest site include, dar nu se limitează la: text, imagini grafice, fişiere audio şi coduri sursă / obiect (cum ar fi, fără limitare, cod HTML sau Java) pentru acest site şi oricare parte din acesta.

II Permisiuni de utilizare

1. Atitudinea şi conduita utilizatorului trebuie să fie cele ale unui utilizator responsabil şi atent în toate privinţele. Printre altele, utilizatorul nu poate utiliza site-ul sau conţinutul acestuia pentru acţiuni şi / sau comportamente care încalcă legea, legile publice sau decenţa. În particular, acţiunile şi / sau comportamentul de mai jos sunt interzise: i) încălcarea lucrărilor patentate, protejate de drepturi de autor, baze de date, drepturi de proiectare sau mărci înregistrate sau alte acţiuni care contravin drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor; ii) declaraţii injurioase, ilegale sau mincinoase; iii) circularea de materiale interzise prin lege; iv) acţiuni care contravin legilor relevante sau legilor internaţionale; v) ocolirea sau ştergerea elementelor de securitate a site-ului sau ale unei părţi din acesta.

2. Utilizatorul poate utiliza conţinutul (cu excepţia imaginilor grafice, a se vedea mai jos) în scopuri personale sau non-comerciale. Utilizatorul nu poate distribui, modifica, reproduce, transmite, publica, posta, comunica sau utiliza conţinutul acestui site, inclusiv, printre altele, comercializare sau exploatare.

3. Conţinutul acestui site nu poate fi modificat, copiat sau procesat.

4. Copiile conţinutului trebuie să includă o notificare privind drepturile de autor sau marca înregistrată DENSO.

5. Distribuirea, modificarea, reproducerea, transmisia, publicarea, comunicarea, postarea sau utilizarea imaginilor grafice de pe acest site sunt interzise fără acordul expres scris al DENSO.

III Drepturi de proprietate intelectuală
1. Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de conţinutul acestui site aparţin exclusiv DENSO sau afiliaţilor. Denumirile produselor, siglele, mărcile sau numele DENSO de pe acest site şi / sau cele însoţite de ® sau ™ sunt mărci înregistrate care aparţin sau sunt înregistrate de DENSO ori afiliaţii acesteia, iar materialele însoţite de © se supun drepturilor de autor deţinute de DENSO sau afiliaţii acesteia.

2. Utilizarea sau abuzul privind aceste mărci înregistrate sau materiale sub drept de autor, cu excepţia celor de mai sus, sunt strict interzise.

IV Răspunderi şi despăgubiri
1. Conţinutul este, din cunoştinţele noastre, real şi precis.

2. În general, DENSO consideră că link-urile spre pagini terţe accesibile public sunt legale şi consistente u aşteptările generale ale celor care folosesc internetul. Dacă o entitate nu doreşte să fie conectată la site-ul DENSO, DENSO va şterge link-ul de pe site în urma solicitării scrise.

3. DENSO nu îşi asumă răspunderea pentru daunele consecutive (inclusiv pierderea datelor) generate de sau apărute în urma (utilizării) conţinutului de pe site sau a conţinutului de pe site-uri conectate la site-ul DENSO prin, de exemplu, hyperlink, hypertextlink sau meta-etichete.

4. DENSO nu garantează că materialul (de exemplu, informaţii despre produse) nu conţine greşeli, deficienţe, viruşi şi nu garantează că aceste greşeli şi / sau deficienţe vor fi remediate.

5. În orice caz, întreaga răspundere a DENSO, precum şi remediul unic şi exclusiv nu vor depăşi suma plătită de dvs. pentru conţinutul acestui site.

6. Utilizatorul va proteja DENSO împotriva pretenţiilor terţilor cu privire la încălcarea sau neîndeplinirea (conţinutului) Termenilor de utilizare sau împotriva pretenţiilor legate de sau care rezultă din utilizarea (conţinutului) site-ului de către utilizator.

V Diverse
1. Termenii sunt guvernaţi de legile din Olanda. Toate litigiile apărute între DENSO şi utilizator ca urmare a Termenilor de utilizare vor fi înaintate tribunalului competent din Amsterdam, Olanda.